UDK616

Հինգշաբթի, 21 Դեկտեմբեր 2017- ը by
UDK 616 - Հաջորդ սերնդի պտտվող արտահոսքի փորձարկիչ

Պտտվող արտահոսքի փորձարկիչ

UDK616- ը մոդուլային սարք է, որը կարող է կազմաձևվել 8 կամ 16 փորձարկման գլուխներով:

UDK632

Երկուշաբթի, 25 Հունվար 2021 by

Պտտվող արտահոսքի փորձարկիչ

Մոդուլային սարք, որը կարող է կազմաձեւվել մինչև 32 փորձարկման գլխիկով:

TOP