DBL200

Երեքշաբթի, 14 Մարտի 2017- ը by
DBL200 - Շշի վերելակ

Շշի վերելակ

Շիշի այս վերելակը շշերի բարձրացման գծերի վրա բարձրացնում է շշերը ավելի բարձր մակարդակի: Սա կարող է լինել շիշերը վերևից ներքև ծառուղուց վերացնելը կամ դրանք հատակի այլ մակարդակի տեղափոխելը: Կարգավորվող լայնությամբ 2 կողային բռնելով փոխակրիչի միջոցով:

ELV122

Friday, March 14 2014 by
ELV122 - Պայուսակ վերելակ

Պայուսակ վերելակ

Պայուսակի վերելակը պայուսակները բարձրացնում է բարձր մակարդակի վրա: Սա օգտակար է մեծ գծերի մեջ, որոնք բաժանվում են բազմաթիվ գծերի, որտեղ պայուսակների բեռնաթափումը կարող է խնդիր առաջացնել: Այս եղանակով ձեզ հարկավոր է ընդամենը 1 մեքենայական թունել / պալետատոր ՝ բազմաթիվ մեքենաների համար:

TOP